TANAMAN RAMBAT BUNGA AIR MATA PENGANTIN

TANAMAN RAMBAT BERBUNGA
           Bunga air mata pengantin
tanaman rambat yang tiada henti berbunga dalam masa hidupnya